Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Informacja!
26.03.2021 godz. 13:23

Szanowni Państwo!

    W związku z projektem Rozporządzenia ME i N z dnia 26 marca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku, tj. 29 marca 2021r. do dnia 09 kwietnia 2021r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole.

Zajęcia  w oddziale przedszkolnym będą odbywać się przez Microsoft Office 365 na platformie Teams. Aby zapewnić uczniom prawidłową higienę pracy przy komputerze zajęcia zostaną skrócone do 30 minut i odbywać się będą w godzinach od  9.00 do 11.30 .

Jednocześnie informuję, że zajęcia pozalekcyjne dotyczące udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej  odbywać się będą również zdalnie w wyznaczonym dniu
i o ustalonej godzinie z nauczycielem prowadzącym.

    Zgodnie z nowymi wytycznymi od poniedziałku, tj. 29 marca 2021r. do 09  kwietnia 2021r. na terenie szkoły mogą być zorganizowane zajęcia , ale TYLKO DLA DZIECI  rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID- 19. W takiej sytuacji  rodzice mogą wnioskować do dyrektora szkoły o zorganizowanie zajęć na terenie szkoły po wypełnieniu wniosku, który znajduje się na stronie internetowej szkoły- www.sp1.kalisz.pl.

 

Z poważaniem

Beata Zalewska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1                                                                                          
im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu

 

Wniosek