Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Ważne!!!
07.11.2020 godz. 10:59

 

Szanowni Państwo!

    W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku, tj. 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br.  zostało przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

    Oddział przedszkolny w szkole będzie funkcjonował bez zmian – zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

Zajęcia w klasach I- III odbywają się zgodnie z obecnym planem zajęć. Aby zapewnić uczniom prawidłową higienę pracy przy komputerze zajęcia będą trwać 30 minut.

    Zgodnie z nowym rozporządzeniem od poniedziałku, tj. 9 listopada br. szkoła zapewnienia  funkcjonowanie świetlicy szkolnej w godz.6.30-16.30,  tylko dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Uczniowie Ci zostaną objęci opieką świetlicową po złożeniu przez rodzica pisemnego oświadczenia w szkole. 

Oświdczenie covid

 

 

Z poważaniem

Beata Zalewska