Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Organizacja Roku Szkolnego

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2021/2022

01.09. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

02.09. Zebrania klasowe z rodzicami klasy VI - VIII godz 16.30

Zapoznanie dokumentami szkolnymi, przedstawienie wyników z ewaluacji koncepcji pracy szkoły, zapoznanie rodziców z możliwościami korzystania z pomocy materialnej

09.09. Zebrania klasowe z rodzicami klas 0-V godz 16.30

Zapoznanie dokumentami szkolnymi, przedstawienie wyników z ewaluacji koncepcji pracy szkoły, zapoznanie rodziców z możliwościami korzystania z pomocy materialnej.

25.10. Spotkania z rodzicami godz.16.30 (obecni wszyscy n-le klas IV-VIII)

18.10  Zajęcia otwarte dla rodziców klas 0-VIII

17.11. Zebrania śródokresowe klas 0 – III

                        Oddział przedszkolny 0a -16:30

                        klasy I – III 16:30

18.11. Zebrania śródokresowe  klasy IV, 16.20   klasy V 16.30,  klasy VI 16.40   

                                                   klasy VII 16.50   klasy VIII 17.00

07.12. Spotkania z rodzicami godz.16.30 (obecni wszyscy n-le klas IV-VII)

14.12   Zajęcia otwarte dla rodziców klas 0-VIII

23.12. – 31.12. Zimowa przerwa świąteczna

12.01. Zebrania z rodzicami – koniec I okresu

                       Oddział przedszkolny 0a -16.30

                        klasy I – III 16:30

13.01. Zebrania z rodzicami – koniec I okresu

                        klasy IV – VIII 16:30

17.01. – 29.01. Ferie zimowe

02.02  Zajęcia otwarte dla rodziców klas 0-VIII

03.2021  Zebrania ogólnoszkolne dla rodziców klas 0-1 - Drzwi otwarte godz. 16.30

14.03. Spotkania z rodzicami godz.16.30 (obecni wszyscy n-le klas IV-VIII)

06.04. Zebrania śródokresowe klas 0 – III

                       Oddział przedszkolny 0a -16.30

                        klasy I – III 16:30

07.04. Zebrania śródokresowe klas IV - VIII

                        klasy IV – VIII 16:30

14.04 – 19.04. Wiosenna przerwa świąteczna

09.05. Spotkania z rodzicami godz.16.30 (obecni wszyscy n-le klas IV-VIII)

07.06  Zajęcia otwarte dla rodziców klas 0-VIII

24.06. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

           Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022