Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Szkoła

Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu:

Karolina Kwiatkowska– przewodnicząca
Paulina Antczak– sekretarz
Małgorzata Kobińska – skarbnik
 

Komisja Rewizyjna:

Ewa Solińska – przewodniczący komisji rewizyjnej
Kamila Kmieciak -członek komisji rewizyjnej
Aldona Adamiak – członek komisji rewizyjnej

Plan Pracy Rady Rodziców

SPRAWOZDANIE FINANSOWE -28-05-2019

WPŁATY NA RZECZ RADY RODZICÓW - 28-05-2019

 

Drodzy Rodzice,

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną oraz możliwości bankowości elektronicznej, zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na poczet Rady Rodziców, bezpośrednio na poniższy numer rachunku bankowego BNP PARIBAS 76 2030 0045 1110 0000 0278 0600 (roczna składka wynosi 50 złotych, wpłaty można uiszczać w dwóch ratach po
25 złotych).

W tytule przelewu koniecznie proszę wpisać numer klasy oraz imię i nazwisko ucznia.

Budżet Rady Rodziców corocznie finansuje zakup nagród książkowych dla naszych uczniów, wspiera ekonomicznie szkolne inicjatywy, imprezy i konkursy, jak również wewnątrzklasowe przedsięwzięcia kulturalno-rozrywkowe. Fundusz ten stworzony jest dla potrzeb naszych dzieci, a środki wydatkowane są z zasadą optymalnej gospodarności i skrupulatności.

Wobec powyższego, z góry dziękujemy za dokonane przez Państwa wpłaty.

Z poważaniem
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaliszu